Sepleriň elýeterliligi

Hatyra güni we Dünýä Türkmenleri


Gökdepedäki metjit
Azatlyk Radiosy Hatyra gününde taryhdaky azatlyk göreşleri barada dünýä türkmenleriniň hakydasyna yüzlenip, Gökdepe galasy urşy mysalynda bu temada hemmeleri pikir alyşyga çagyrýar.

Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bu temada taýýarlanjak nobatdaky sany babatda şu ýerde pikirleriňize we teswirleriňize garaşýarys.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG