Sepleriň elýeterliligi

Türkmenistanyň Lebap welaýatyndan gowuşýan maglumatlara görä, geçen dekabryň ortalaryndan başlap sebitde internet üpjünçiligi bilen bagly meseleler ýüze çykyp başlapdyr. Ýerli ýaşaýjylar internetiň tizliginiň juda haýallandygyny belleýärler.

Azatlyk Radiosynyň Türkmenabatdaky habarçysy Osman Hallyýewiň berýän maglumatlaryny diňlemek üçin aşaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG