Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Lebapda internet haýallady


Internet
Türkmenistanyň Lebap welaýatyndan gowuşýan maglumatlara görä, geçen dekabryň ortalaryndan başlap sebitde internet üpjünçiligi bilen bagly meseleler ýüze çykyp başlapdyr. Ýerli ýaşaýjylar internetiň tizliginiň juda haýallandygyny belleýärler.

Azatlyk Radiosynyň Türkmenabatdaky habarçysy Osman Hallyýewiň berýän maglumatlaryny diňlemek üçin aşaky düwmä basyň.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG