Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Bugaýew: Jaýlaryň ýykylmagyndan howatyrlanma artdy


Aşgabat
Türkmenistanda alnyp barylýan gurluşyklaryň köpelmegi bilen ilat arasyndaky aladalanmalar hem güýçlenýär. Gurluşyklar sebäpli haýsy jaýlaryň ýykyljagy barada döwlet tarapyndan ilata maglumat berilmeýändigini, şeýle ýagdaýda il içinde dürli gürrüňleriň we çaklamalaryň döreýändigini ýerli ýaşaýjylar gürrüň berýärler.

Şeýle gürrüňler adamlaryň durmuşyna we olaryň geljekki planlaryna nähili täsir ýetirýär? Azatlyk Radiosy bu sowaly Aşgabadyň ýaşaýjysy ýazyjy Amanmyrat Bugaýewe berdi.

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG