Sepleriň elýeterliligi

Bugaýew: Pul sanap durmak kemsidiji


Türkmen manady we daşary ýurt walýutalary
Türkmenistan bank kartlary boýunça MasterCard töleg sistemasyny ornaşdyrýar. 3-nji ýanwarda geçirilen hökümet maslahatynda aýdylyşyna görä, häzirki wagtda ilkinji işler amala aşyrylypdyr.

Dünýäniň 200-den gowrak ýurdunda işleýän bu hasaplaşyk sistemasynyň Türkmenistanda işläp başlamagyndan nämä garaşylýar?

Azatlyk Radiosy bu sowaly Türkmenistanly ýazyjy Amanmyrat Bugaýewe berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG