Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Tumar: "Iş tapmak kyn"


Köçäniň gyrasyndaky oturgyçda oturyp dynç alýan türkmen ýaşlary
Türkmenistan Garaşsyzlygyny alanyndan soň, ýurtda iş tapmagyň kyndygy, munuň netijesinde hem käbir türkmenistanlylaryň işiň gözleginde öýüni terk edip, başga welaýatlara ýa-da daşary ýurtlara gidýändigi aýdylýar. Işsizligiň iň köp göze ilýän welaýatlaryndan biri hem Daşoguz diýilýär.

Azatlyk Radiosy bu welaýatdaky iş üpjünçiligi bilen gyzyklanyp, daşoguzly 52 ýaşly Tumar daýza bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

XS
SM
MD
LG