Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

A.Bugaýew: "Gara sanaw" uzaýar


"Edebiýat we sungat' gazeti
Türkmenistanda S.Nyýazow döwründe türkmen klassygy Magtymguly Pyragynyň sözlerine döredilen aýdymlaryň hem käbiriniň gadaganlyga düşendigi aýdylýardy. Indi Magtymgulynyň 290 ýyllyk ýubileýine gabat ýörite aýdym-saz konkursy yglan edilýär.

Eýsem Türkmenistanda garaşsyzlyk ýyllarynda resmi aýdylman, ýöne iş ýüzünde gadaganlyga düşen, metbugatda eseri çykarylmaýan, ady agzalmaýan ýazyjy-şahyrlar meselesinde nähili üýtgeşmeler bar?

Azatlyk Radiosy bu soragy aşgabatly ýazyjy A.Bugaýewe berdi.

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

XS
SM
MD
LG