Sepleriň elýeterliligi

Açylowa: Telekeçilik üçin arkaň bolmaly


Biznes sergisinden surat, Aşgabat
Türkmenistanyň Lebap welaýatyndan telekeçiler hususy kärhanalaryň, telekeçileriň biznes etmegi üçin şertleriň gitdigiçe agyrlaşýandygy barada Azatlyk Radiosyna gürrüň berdiler.

Ýurduň paýtagtynda ýagdaý nähili?

Bu sowala Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açylowa jogap berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG