Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Açylyp ulanylmaýan desgalar


Täze gurulan mekdep, Lebap
Lebap welaýatynyň ýaşlarynyň uly bölegine niýetlenen sport mekdebiň dabaraly ýagdaýda açylyp ulanylmaga berilenine esli wagt geçse-de, ýaşlar onuň gapysyndan goýberilmeýär. Bu ýagdaý diňe bu bina degişli bolman ulanylyşa tabşyrylan beýleki täze desgalara hem degişli.

Şeýle ýagdaýyň ýüze çykmagyna näme sebäp bolýar?

Azatlyk Radiosynyň Lebapdaky habarçysy Osman Hallyýew bu mesele bilen gyzyklandy.

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG