Sepleriň elýeterliligi

Mugt ýangyjyň nobaty näme üçin uzaýar?


Aşgabatda tehniki gözegçilikden geçmek üçin hatara düzülen awtoulaglar.
Türkmenistanda mugt berilýän ýangyç üçin talonlary almak ugrunda nobatlaryň köpelendigi barada habar berilýär.

Azatlyk Radiosynyň habarçysy Osman Hallyýew Lebapdaky soňky ýagdaýlar barada gürrüň berdi. O.Hallyýewiň beren gürrüňlerini diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG