Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Şirin: "Daşoguzda suwlar şor"


Adamlar suw gaplaryna suw doldurýarlar.
Anna güni geçirilen hökümet maslahatynda seredilen esasy meseleleriň biri hem tebigy gazdan tygşytly peýdalanmak boldy. Maslahatda prezident G.Berdimuhamedow tebigy gazdan tygşytly peýdalanmak üçin gazyň sarp edilişini hasaba alýan gurallaryň dakylmagynyň zerurdygyny belledi.
Ýurtda mugt diýilýän serişdeleriň ýene biri hem suw. Ýöne Daşoguz welaýatynyň ýaşaýjysy mugt diýilýän agyz suwundan özüniň peýdalanyp bilmeýändigini aýdýar. Ýerden krant gazyp çykarýan suwlarynyň hem köplenç şor çykýandygyny, munuň hem adamlarda dürli keselleriň döremegine sebäp bolýandygyny aýdýar.
Azatlyk Radiosynyň daşoguzly 60 ýaşly pensioner Şirin daýza bilen geçiren söhbetdeşligini diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG