Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistan halyny import edýär


Türkmen halylary
Türkmenistan ýurtda sarp edilýän önümleriň aglabasyny daşary ýurtlardan getirýär. Bu ýagdaýy indi, türkmenleriň taryhy we medeni taýdan milli baýlygy diýilip hasaplanýan haly pudagyna hem degişli.

Owganistanyň paýtagty Kabuldaky habarçymyz Şamerdanguly Myrady uly göwrümde bolmasa hem kiçi biznes bilen meşgullanýan türkmenistanly telekeçileriň Kabuldan Türkmenistana haly äkidýändigini we onuň bolaýmagy mümkin sebäpleri hakda gürrüň berýär.

Bu söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň:

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG