Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Azatlygyň habarçysy soraga çekildi


Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Röwşen Çaryýew
Azatlyk Radiosynyň habarçysy Rowşen Çaryýew, bazar güni howpsuzlyk güýçleri tarapyndan saklanylyp, iki sagat töweregi dowam eden sorag-jogapdan soň boşadyldy. Bu waka habarçynyň Marynyň wokzalynda bilet kassalarynyň öňünde dörän uzyn nobatlar barada wideo ýazgy taýýarlaýan pursadyna gabat gelipdir.

Rowşen, howpsuzlyk güýçleriniň agzalarynyň özi bilen gaty sypaýçylykly gepleşendigini mälim edip, beýle wakalara garamazdan, Azatlyk Radiosynyň habarçysy hökmünde iliň derdini ile ýetirmäge dowam etdirjekdigini aýtdy. Rowşen bilen geçirlen söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.
XS
SM
MD
LG