Sepleriň elýeterliligi

Ukraina: aktiwiste garşy iş gozgaldy


Ukrainanyň Içeri işler ministrligi Dmitro Bulatowa garşy iş açandygyny aýdýar.

Bulatow Kiýewdäki gozgalaňlara gatnaşygy üçin alnyp gaçylandygyny we gynalandygyny aýdýar. Ol dördünji gün, bir hepde ýitirim bolandan soň, ýowuz urlup-enjilen görnüşde tapyldy.

Bulatow Kiýewdäki hassahanada, polisiýa we hökümete garşy protestçiler tarapyndan bellenen gorag astynda saklanýar.

Ukrain häkimiýetleri noýabrdan bäri geçirilýän anti-hökümet protestleri bilen baglylykda hökümeti agdarmak synanyşygy barada hem derňew geçirýändiklerini aýdýarlar.
XS
SM
MD
LG