Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistany doňaklyk gaplady

Soňky birnäçe günüň dowamynda tutuş regionda bolşy ýaly Türkmenistanda hem howa aşa sowady. Ýurduň käbir etraplarynda, esasanam, Lebapda howanyň sowuklyk derejesiniň -20 gradusa baryp ýeten halatlary hem bolupdyr. Sizi ýurduň dürli künjeklerinde düşürilen suratlara tomaşa etmäge çagyrýarys.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG