Sepleriň elýeterliligi

Lebaplylara taksi has amatly


Türkmenistanyň Lebap welaýaty
Türkmenistanyň paýtagtynda transport infrastrukturasyna degişli käbir geljekki planlar mälim edildi. Resmi maglumatlara görä, prezident G.Berdimuhamedow Aşgabatda gurluşyklaryň gidişi bilen tanyşypdyr we metro gurmak boýunça meseläni öwrenmegi tabşyrypdyr. Ýurduň beýleki regionlarynyň ýaşaýjylary üçin ýol we transport infrastrukturasyna degişli nähili mümkinçilikler döredilýär. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Umyt Jumaýew Lebapdaky ýagdaý barada habar berýär.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG