Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ÝB Ukraina barada maslahat geçirýär


Brusselde Ýewropa Bileleşiginiň daşary işler ministrleri Ukrainadaky we “Gündogar partnýorlygy” proýektiniň düzümine girýän beýleki ýurtlardaky ýagdaýy maslahat edýärler.

Azatlyk Radiosyna ÝB-däki çeşmelerden mälim bolşuna görä, ÝB-niň ýurtlary Ukrainada hökümete garşy çykyş eden adamlary yzarlamakda oppozisiýa tarapyndan günälenýän ukrain resmilerine garşy sanksiýalary girizmek isleýärler.

Şol bir wagtda-da Brussel sanksiýalaryň ÝB-niň esasy guraly bolman, häzirki ýagdaýda dialogyň ýola goýulmagyna has amatly ýol, hökmünde garaýar, diýip Ýewropa Bileleşiginiň diplomatyna salgylanyp DPA agentligi habar berýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG