Sepleriň elýeterliligi

Ý.Begow: Nyýazowyň mirasyndan dynylýar


Türkmenistanyň "Watana bolan söýgüsi üçin" medalynyň gazetdäki ýazgysy
Türkmenistanda iki sany täze orden döredildi. “Oguzhanyň ýyldyzy” we “Zenan kalby” atly täze ordenleriň döredilmegi bilen bilelikde döwlet sylaglaryndan öňki prezident S.Nyýazowyň suratynyň aýrylýandygy barada habar berilýär. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Myrat Gurban türkmenistanly synçy Ýaýlym Begow bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG