Sepleriň elýeterliligi

Türkmenistanda täze kabul edilen Metbugat kanunynyň senzura ýol bermeýändigi, emma žurnalistleriň, dörediji adamlaryň gorkudan çykyp bilemýändigi, netijede içki senzuranyň saklanyp galýandygy aýdylýar.

Azatlyk Radiosynyň nobatdaky “Tegelek stol” söhbetdeşliginde Türkmenistanda gadaganlyga düşen ýazyjylar döredijilik erkinligine, pikir azatlygyna böwet bolýan sebäpler barada öz pikirlerini aýdýarlar.

Bu pikirlere goşulyp, garşy çykyp, öz pikirleriňi aýtmak isleseň, ozaly gadagan edilen ýazyjylaryň gatnaşmagynda gurnalan söhbeti diňle.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG