Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Amatsyz geçelgeler we ýodalar

Paýtagt Aşgabatda raýatlaryň köçedir ýollary ýörite bellenilen ýerlerden geçmekleri üçin degişli çäreler alnyp barylýar. Bu talaby berjaý etmeýän adamlara jerimäniň hem salynjakdygy barada resmi duýduryşlar berildi. Emma edilýän bu talaplar bilen baglylykda raýatlar üçin amatly şertleriň döredilmändigi hem bellenilýär.

Ýene-de ýükle

Teswirleri gör (2)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG