Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Parça: Jaý üçin palçyk bir mugt bolsady


Türkmenistanyň Daşoguz welaýatynyň Görogly etraby
Türkmenistanda gurluşyga döwlet derejesinde uly üns berilýär. Häkimiýetler mundan beýläk ýaşaýyş jaý gurluşygynyň depginini güýçlendirmek planlaryny hem yglan edýärler.

Şol bir wagtyň özünde-de köp ýaşaýjylar ýer alyp bolan ýagdaýynda özbaşdak jaý gurmagyň has amatly bolýandygyny aýdýarlar. Daşoguzda jaý gurmak näçä durýar?

Azatlyk radiosynyň habarçysy Soltan Açylowa Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan özüni Parça diýip tanadan zenan bilen söhbetdeşlik geçirdi.

Teswirleri gör (4)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG