Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Içi "otly" otlular


Türkmenistanda ýolagçy otlularyna bilet ýetmezçiliginiň ýiti duýulýandygy aýdylýar. Ýolagçylar Aşgabat-Serhetabat demirýolunyň ugrundaky wokzallaryň bilet kassalaryndan bilet alyp bolmaýandygyny nygtaýarlar. Döwlet tarapyndan kesgitlenen bahadan biledi hatda Aşgabat demiryol wokzalynyň kassalarynda hem alyp bolmaýandygy bellenilýär. Ildeşlerimiziň sözlerine görä, ýolagçylar bilet tapylaýan ýagdaýynda-da ony kassirlerden gymmat bahasyndan pul töläp almaly bolýarlar.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG