Sepleriň elýeterliligi

Baýhan: Daýhan gol çekensoň şertnamany görenok


Türkmenistanyň Daşoguz welaýatynyň Görogly etraby.
Türkmenistanda käbir daýhanlar özleriniň döwlet ýa ýerli häkimiýetler bilen baglaşan şertnamalarynyň, şol sanda ýeri kärendä almak boýunça şertnamasynyň şertlerini doly bilmeýärler.

Azatlyk Radiosynyň habarçysy Soltan Açylowa Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň Akgala daýhan birleşiginden özüni Baýhan diýip tanadan kärendeçi bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG