Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ermenistan rus gümrük bileleşigine girýär


Ermenistan özüniň Orsýetiň ýolbaşçylygyndaky Gümrük bileleşigine birnäçe hepde içinde girip biljegini aýtdy.

Ermenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Şawarş Koçarian şenbe güni Ýerewanda öz ýurdunyň bu bileleşige goşulmak üçin zerur bolan çäreleri apreliň ortasyna çenli görüp gutarjagyny aýtdy.

Bu bileleşige Orsýetden başga Belarus, Gazagystan hem girýär.
XS
SM
MD
LG