Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Oguldöwlet: "Ýaşlara iş tapyp berilmeli"


Köçäniň gyrasyndaky oturgyçlarda oturyp, dynç alýan türkmen ýaşlary
Anna güni geçirilen hökümet maslahatynda 2014-nji ýylda 56 müňe golaý iş orunlaryny döretmek barada gürrüň edildi diýip, türkmen metbugaty habar berýär.
Garaşsyzlyk alnandan soň, ýurtda işsizligiň göz-görtele artandygy barada Azatlyk Radiosynda çykyş edýän ýerli ýaşaýjylar hem wagtal-wagtal belleýärler.
Şeýle ýaşaýjylardan biri lebaply 70 ýaşly pensioner Oguldöwlet ene. Ol ýurtdaky işsizligiň sebäpleri we iş orunlarynyň döredilmegi üçin edilmeli işler barada Azatlyk Radiosyna gürrüň berdi. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.


Teswirleri gör (5)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG