Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Pakistan: Ýük ulaglara hüjüm edildi


Pakistanyň demirgazyk-günbatarynda NATO-nyň Owganystandaky operasiýalaryna ýük daşaýan ulaglara hüjüm edildi. Resmiler sişenbe güni bolan bu wakada iki adamyň öldürilendigi barada maglumat berýärler.

Hüjüm Khyber etrabynyň Jamrud sebitinde amala aşyryldy. Ýerli häkimiýetiň ýokary derejeli resmisi Jehangir Azam Wazir ulaglara iki motosikletdäki dört söweşijiniň hüjüm edendigini aýtdy. Wakada dört sany ýük ulagyna zeper ýetdi.

Hüjümçiler wakanyň bolan ýerinden gaçmagy başardylar. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almady.

Emma mundan öň “Talyban” hereketi Owganystana barýan ýük üpjünçiligini togtatmak üçin ulaglara hüjüm edýärdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG