Sepleriň elýeterliligi

Migrant gelinler 8-nji Marty nähili garşylaýar?


Eýran, toýa barýan aýallar
Garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanda dörän işsizlik problemasy ýüzlerçe gelin-gyzyň daşary ýurtlara iş, gazanç gözläp gitmegine, baýramçylyklary ýat ilde garşylamagyna getirdi.

"Dünýä türkmenleri" gepleşigimiziň bu sanyny daşary ýurtlarda işleýän türkmenistanly zenanlaryň 8-nji Mart baýramçylygyny hähili garşy alýandygy, umuman olaryň ýurtdan aýralykdaky kynçylyklary, gazanan tejribeleri baradaky mesleler tapgyryna başyladyk. Belki, diňläp, pikirleriňizi paýlarşarsyňyz.

XS
SM
MD
LG