Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Migrant gelinler 8-nji Marty nähili garşylaýar?


Eýran, toýa barýan aýallar
Garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanda dörän işsizlik problemasy ýüzlerçe gelin-gyzyň daşary ýurtlara iş, gazanç gözläp gitmegine, baýramçylyklary ýat ilde garşylamagyna getirdi.

"Dünýä türkmenleri" gepleşigimiziň bu sanyny daşary ýurtlarda işleýän türkmenistanly zenanlaryň 8-nji Mart baýramçylygyny hähili garşy alýandygy, umuman olaryň ýurtdan aýralykdaky kynçylyklary, gazanan tejribeleri baradaky mesleler tapgyryna başyladyk. Belki, diňläp, pikirleriňizi paýlarşarsyňyz.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG