Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gazojak jaýsyz kösenýär

Lebap welaýatynyň Gazojak şäherindäki ýaşaýyş jaýlarynyň ählisi diýen ýaly dört gatly binalardyr. Dört gatly jaýlaryň ählisi diýen ýaly soýuz döwründe gurlupdy. Gazojaklylaryň aýtmagyna görä, şu günler bu şäherde ilat üçin ýaşaýyş jaý ýetmezçiligi ýiti problema bolup dur. Munuň düýp sebäbini-de ýerli ýaşaýjylar şäherde soňky 15 ýylyň içinde taze jaýlaryň gurulmandygyndan görýärler. Mundan başga-da dört gatly jaýlaryň ählisiniň-de, düýpli bejergä mätäç ýagdaýdadygy aýdylýar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG