Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Papa Fransisiň wezipä saýlananyna 1 ýyl boldy


Rim papasy Fransis özüniň wezipesine saýlanmagynyň bir ýyllygy mynasybetli “Twitter” sosial ulgamyndaky yzarlaýjylaryna hat ýazdy. Ol Twitterdäki hatynda: “Haýyş edýärin meniň üçin doga-dileg ediň” diýýär.

Bu gün mynasybetli penşenbe güni hiç hili ýörite dabara planlaşdyrylmady. Rim papasy Fransis Watikanyň resmileri bilen Pashanyň öňüsyrasynda ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirilýän Pasha “ybadatlarynyň” ählisini goýbolsun etdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG