Sepleriň elýeterliligi

"Bin Ladeniň giýewisine garşy delil ýeterlik"


Sudýa Osama bin Ladeniň giýewisini we «Al-Kaýdanyň» sözçüsini, amerikanlary öldürmek babatda dil düwüşmekde aýyplap sud etmek üçin, deliliň ýeterlikdigini aýtdy.

ABŞ-nyň etrap sudýasy Lewis Kaplan anna güni aklawçynyň bu işi ýatyrmak baradaky talabyny yzyna gaýtardy.

Ol Sulaýman Abu Haýta garşy delilleriň ýyl kesmek üçin gereginden hem kändigini aýtdy. Ýöne ol muny žýurileriň çözmelidigini hem sözüne goşdy.
XS
SM
MD
LG