Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Kiýew: Deputatlar Krym mejlisini ýatyrýar


Ukrainanyň parlamenti Kiýewde Krymyň Ýokary geňeşini, Ukrainanyň region parlamentini ýatyrmagy sese goýdy.

278 deputatdan ybarat kanunçykaryjylaryň aglaba köplügi, bir deputatyň saklanmagynda, bu teklibiň haýryna ses berdi.

17 deputat bolsa, ses bermäge gatnaşmady. Kiýewiň Werhownaýa Radasy bu barada şenbe güni geçirilen ýörite sessiýada, iş başyndaky prezident we parlament spikeri Oleksandr Turçinowyň başlyklyk etmeginde maslahat etdi.
XS
SM
MD
LG