Sepleriň elýeterliligi

Lawrow Kerrä referendum kanuny diýýär


Sergeý Lawrow Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Jon Kerrä Orsýetiň ýekşenbe güni Krymda geçýän ses berişligi halkara kanunlaryna doly laýyk hasaplaýandygyny aýtdy.

Orsýetiň daşary işler ministri şenbe güni Kerri bilen eden telefon gürrüňinde ukrain häkimetleri Ukrainadaky «rus dilli ilata we dissidentlere dowul berýän aşa milletçi we radikal toparlary hem jylawlamalydyr» diýdi.
XS
SM
MD
LG