Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Yrakda ondan gowrak adam öldürildi


Bagdatda bolan tapgyrlaýyn ulag partlamalarynda azyndan 15 adam ölüp, ýene şonça adam ýaralandy.

Şenbe güni bolan partlamalar esasan Bagdadyň gündogar, günorta we demirgazyk böleklerindäki söwda-satyg ýerlerini nyşana aldy.

Saglyk resmileri adam ýitgilerini tassyk etdiler, emma hüjümleriň jogapkärçiligini häzire çenli hiç kim boýnuna almady.
XS
SM
MD
LG