Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Aşgabat: Täze aeroport

19-njy martda Aşgabatda kiçi aeroport terminaly açylar. Bu aeroport gurlup bolansoň, öňki Türkmenbaşy adyndaky aeroport terminaly ýumrulup, onuň ýerinde täzesi gurlup başlanar. Häzir täze terminalda soňky taýýarlyk işleri alnyp barylýar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG