Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Nurmämmedow: Ýer almak üçin resminamalary ýetişdirip bolanok


Türkmenistan, 2014.
Ýaşamak üçin jaý satyn almak ýa mellek edinip, jaý gurmak adam üçin uly zerurlyklaryň biri bolup durýar.

Fewral aýynyň aýagynda Türkmenistanda “Şahsy kömekçi hojalygy alyp barmak we özbaşdak ýaşaýyş jaýyny gurmak üçin ýer böleklerini hususy eýeçilige bermek hakyndaky” karara gol çekildi. Emma kararyň durmuşa geçirilip başlanmagynyň öňünde dürli böwetler peýda boldy. Esasy böwetleriň biri mellek almak üçin talap edilýän dokumentler bilen bagly, diýilip habar berilýär.

Azatlyk Radiosy meseläniň jikme-jik taraplary bilen gyzyklanyp, Aşgabadyň ýaşaýjysy we graždan aktiwisti Nurberdi Nurmämmedowa ýüzlendi.

Teswirleri gör (2)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG