Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Suwsuz mellekler

Türkmenistanly kärendeçi daýhanlar ýylyň gurak gelendigini, şol sebäpden-de ýuwuş suwy berilmedik ekin meýdanlarynyň hem az däldigini aýdýarlar. Köp ekin meýdanlarynyň bolsa, nasoslar gurlup zeýkeş kanallardan suwarylýandygy hem aýdylýar. Segide Serdarabat etrabynyň suwarylyp gowaça ekişine taýýarlanylyp goýlan ekin meýdanlarynyň käbirleri görkezilýär.

XS
SM
MD
LG