Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Zenanlar çagalary bilen bile iş gözleýärler


Çagaly zenan, Aşgabat, 2014.
Türkmenistanda zenanlaryň gazanjyň gözleginde ýerden-ýere göçüp işleýändigi, hatda elinde ýaş çagaly zenanlaryň hem köp göze ilýändigi barada habar berilýär. Zenanlaryň şeýle kynçylyklara baş goşmagyna näme sebäp bolýar?

Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açylowa Balkan welaýatynyň Serdar şäherçesinden 50 ýaşly öý hojalykçysy Arzy bilen söhbetdeş boldy.

Teswirleri gör (3)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG