Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Aşgabat: MSM sökülýär

Aşgabatda gurulýan olimpiýa şäherçesiniň gurluşygynyň üçünji tapgyrynyň çäklerinde häzirki wagtda Türkmenbaşy şaýolunyň hem rekonstruksiýa etmek işi amala aşyrylýar. Bu işi amala aşyrmak boýunça olimpiýa şäherçesiniň gurluşygyny alyp barýan Polimeks kompaniýasy bilen Aşgabadyň häkimligi geçen ýyl kontrakta gol çekdi. Şol işiň çäklerinde Türkmenbaşy şaýolunyň ugrundaky MSM ýagny Milli söwda merkeziniň hem ýumrulmalydygy aýdylýar. Ýöne käbirleri onuň rekonstruksiýa ediljekdigi bardaky maglumatlaryň hem bardyygny aýdýar. Resmi taýdan bu barada maglumat berilmeýär.

XS
SM
MD
LG