Sepleriň elýeterliligi

Rohani Pakistana çagyryş etdi


Eýranyň prezidenti Hassan Rohani “Al-Kaýda” ilteşikli söweşijiler tarapyndan alnyp gaçylan dört eýranly serhet gullukçysynyň boşadylmagy üçin Pakistanyň premýer-ministri Nawaz Şarifa “düýpli işleri alyp barmaga” çagyrdy. “Al-Kaýda” ilteşikli bu söweşijiler “Jaiş Al-Adl” diýip atlandyrylýar.

Pakistan Eýranyň alnyp gaçylan bäş serhet gullukçysynyň biriniň öldürilendigi barada çykan maglumaty ýazgardy.

Käbir maglumatlarda Eýranyň serhet gullukçylarynyň Pakistanda saklanylýandygy aýdylýar.
XS
SM
MD
LG