Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Rohani Pakistana çagyryş etdi


Eýranyň prezidenti Hassan Rohani “Al-Kaýda” ilteşikli söweşijiler tarapyndan alnyp gaçylan dört eýranly serhet gullukçysynyň boşadylmagy üçin Pakistanyň premýer-ministri Nawaz Şarifa “düýpli işleri alyp barmaga” çagyrdy. “Al-Kaýda” ilteşikli bu söweşijiler “Jaiş Al-Adl” diýip atlandyrylýar.

Pakistan Eýranyň alnyp gaçylan bäş serhet gullukçysynyň biriniň öldürilendigi barada çykan maglumaty ýazgardy.

Käbir maglumatlarda Eýranyň serhet gullukçylarynyň Pakistanda saklanylýandygy aýdylýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG