Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Senagat şäheri Jebel

Balkan welaýatynda, dagyň eteginde ýerleşýän Jebel şäheri köpden bäri sebitiň esasy senagat regionlarynyň biri hasaplanylýar. Şäherde ýurtdaky uly karýerleriň biri ýerleşip, ondan dürli göwrümdäki çagyl daşlary, ýuwulan gumy dagy alýarlar. Şol bir wagtda, Jebeliň senagat taýdan uly ähmiýete eýedigine garamazdan, şäheriň sosial-durmuş şertleri pes bolmagyna galýar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG