Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Russiýa BMG-niň rezolýusiýasyny ýazgardy


Russiýanyň Daşary işler ministrligi Birleşen Milletler Guramasynyň Baş assambleýasy tarapyndan “Ukrainanyň terrotorial bitewiligi” barada kabul edilen rezolýusiýany ýazgaryp, beýanat ýaýratdy.

Ministrligiň anna güni çap eden beýanatynda 27-nji martda kabul edilen rezolýusiýanyň “peýdasyndan zyýanynyň köp bolandygy” we “munuň Ukrainanyň içindäki syýasy krizisi kadalaşdyrmak baradaky tagallalary diňe çylşyrymlaşdyrjakdygy” aýdylýar.

Şeýle-de, beýanatda “Günbatar ýurtlarynyň ençemesiniň Ukrainanyň içerki işlerine goşulmagy” diýlip häsiýetlendirilen çäreler ýazgarylyp, munuň köpçülikleýin adam hukuk bozmalaryna alyp barandygy öňe sürülýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG