Sepleriň elýeterliligi

Soňky wakalar - 01.04.2014 ý.


Şu gün: Ukrainada ýöriteleşdirilen polisiýa güýçleri Kiýewiň merkezindäki “Dnipro” myhmanhanasynyň daşyny gabap, “Sagçy Sektor” toparynyň agzalaryny ýaragsyzlandyrmaga çalyşdylar; Owganystanda prezidentlige iki dalaşgäre jerime salyndy we günüň beýleki täzelikleri.

XS
SM
MD
LG