Sepleriň elýeterliligi

Soňky wakalar - 03.04.2014 ý.


Şu gün: Ukrainada Kenar goragynyň 36-njy brigadasynyň esgerleri Orsýetiň harbylaryna goşulmakdan ýüz öwrüp Krymyň harby bazasyny terk edýärler; Türkmenistanda hökümet ýurtda 2017-nji ýylda geçiriljek Aziýa oýunlarynyň nyşanlarynyň we şekilleriniň sergisini açdy we günüň beýleki täzelikleri.

XS
SM
MD
LG