Sepleriň elýeterliligi

"Ýaryndan aýrylan ýedi ýyl aglar, ýurdundan aýrylan - ölinçä" diýilýär.

Azatlyk Radiosynyň "Dünýä türkmenleri" gepleşiginiň bu sanynda daşary ýurtlulara, hususan-da türk raýatlaryna durmuşa çykan türkmenistanly zenanlaryň duş gelýän kynçylyklary, maşgalalary, ýar bilen ýary, ene bilen çagany, ata bilen perzendi biri-birinden aýyrýan "düzgünler" barada, başdan geçirenleriň mysallarynda, anyk gürrüň edilýär.

Söhbeti diňläp, pikiriňizi aýtsaňyz, hoşal bolarys.
We are sorry, but this feature is currently not available

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG