Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

​Russiýa: Ukrain önümleri gadagan edildi


Russiýanyň alyjylaryň hukuklaryny goraýan gullugy Ukrainanyň süýt önümlerini öndürýän alty kompaniýasyndan harytlary import etmegi togtadandygyny habar berýär.

“Rospotrebnadzor”-yň ýaýradan beýanatynda Ukrainadan getirilýän süýt önümleri laboratoriýa barlaglaryndan geçenden soň, onuň süýt önümleriniň kadalaryny bozýandygy kesgitlenildi diýilýär.

Gürrüňi edilýän beýanatda “Rospotrebnadzor alyjylaryň hukuklaryna kepil geçmek üçin Ukrainanyň [alty] süýt öndürijisiniň harytlaryny Russiýa import etmekden saklandy” diýilýär.

Bu ädim Ukrainanyň Krym sebiti Russiýa tarapyndan anneksiýa edileni bäri iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň ýaramazlaşýandygyny görkezýän alamatlaryň biridir.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG