Sepleriň elýeterliligi

Rio moda hepdeligi dowam edýär


Braziliýanyň Rio şäherinde 2015-nji ýylyň ýaz paslyna degişli köýnekleriň görkezilýän moda hepdeligi geçirilýär. Şu ýyl 25-nji gezek geçirilýän bu moda hepdeliginiň ikinji gününde, ýagny 9-njy aprelde dürli moda biçüwindäki köýnekleriň sergisi görkezildi.

XS
SM
MD
LG