Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

​ÝB Russiýa çagyryş etdi


Ýewropa Bileleşigi tebigy gaz şertnamalaryny ýerine ýetirmekligi üçin Russiýa çagyryş edýär. ÝB-niň bu çykyşy Russiýanyň prezidenti Wladimir Putin Ýewropa Ukrainanyň 2,2 milliard amerikan dollara barabar karzyny tölemäge kömek etmese, ýewropanyň gaz üpjünçiliginiň howp astyna girjekdigi barada duýduryş bermeginiň yzýanyna gabat geldi.

Gürrüňi edilýän bileleşigiň metbugat wekili Pia Ahrenkilde 11-nji aprelde Brýüsselde eden çykyşynda “Ýewropa ygtybarly tebigy gaz müşderisidir we bizi gaz bilen üpjün edýänleriň öz borçnamalaryny ýerine ýetirmegine garaşýarys” diýdi.

Moskwa Ukrainanyň tebigy gaz karzy bilen baglanyşykly meseleleri çözmek üçin gepleşikleri geçirmek barada Putiniň çagyryşlaryna Ýewropa liderleriniň heniz hem jogap bermeýändigini aýdýar.
XS
SM
MD
LG