Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Köpçülikleýin çäreleriň arka ýüzi

Türkmenistanda prezidentiň saparlary, baýramçylyklar, täze binalaryň açylyş dabarlary ýaly çäreleriň tas ählisi diýen ýaly uly şowhun-dabara, köp sanly adamlaryň tans oýnamagy, baýdaklary galgatmagy bilen bellenilýär.Türkmenistanyň döwlet telewideniýesidäki sýužetlerde bu çärelere gatnaşyjylaryň ýüzlerinden şatlyk duýgulary hiç aýrylmaýan bolsa, arka sahnadaky görnüşlerde adamlaryň ysgyndan düşen pursatlaryny synlamak bolýar.

Ýene-de ýükle

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG