Sepleriň elýeterliligi

​A.Bugaýew: “Festiwal köpçülige elýeterli däl”


15-nji aprelde Aşgabatda açylan 2-nji halkara teatr festiwalyndan bir pursat.
Aşgabatda 2-nji halkara teatr festiwaly açyldy. 15-17-nji aprel aralygynda “Galkynyşlar we beýik özgertmeler zamanasynyň teatr sungaty” ady bilen geçirilýän bu halkara medeni çäresine 14 ýurduň 16 teatr kollektiwleri gatnaşýar.

Azatlyk Radiosy bu medeni çäräniň geçişi we Türkmenistanda teatr sungatynyň ýagdaýy barada gürrüň bermegini sorap, türkmenistanly ýazyjy, ýurduň drama teatrlarynda we telewideniýesinde sahnalaşdyrylan ençeme eserleriň awtory Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG