Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

100 ýyl: Syýasy plakatlaryň kartasy

Ýewropanyň I Jahan Urşunyň başlanmagynyň 100 ýyllygyny bellemäge taýýarlanýan wagtynda Çehiýanyň paýtagty Pragada, Häzirki zaman sungaty muzeýinde häzirki zamanyň ilkinji urşundan şu güne çenli bolan syýasy propagandanyň sergisi görkezilýär. Bu sergi 1914-nji ýyldan 2014-nji ýyla çenli döwrüň idelogiýa çaknyşyklaryny dahylly plakatlary öz içine alýar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG