Sepleriň elýeterliligi

Oguloraz: "Ekinlerimiz üçin guýy gazdyrýarys"


Ekin meýdany.
Ýakynda Türkmenistanyň Lebap welaýatynda derýanyň suwunyň derejesiniň pesdigi we onuň hem ekerançylara, daýhanlara ýaramaz täsir edýändigi barada Azatlyk Radiosy maglumat beripdi. Şol döwürlerde Türkmenistanyň suw hojalyk ministrine hem käýinç yglan edilipdi.

Murgap derýasynyň boýunda ýerleşýän Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň Karl Marks obasynda hem käbir daýhanlaryň ekin meýdanlaryny suwarmak üçin guýyň suwundan peýdalanýandyklary aýdylýar.

Şeýle ýaşaýjylardan biri Murgap etrabynyň ýaşaýjysy Oguloraz daýza. Ol ekin meýdanlaryny nasos bilen guýy gazyp suwarýandyklaryny aýdýar. Oguloraz daýza bilen geçirilen söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG